Андрей Смирнов
Время чтения: ~28 мин.
Просмотров: 0

Молочная кухня

Содержание

Преимущества и недостатки молочной кухни

ПõôþÃÂÃÂðòûõýøõ ÃÂúð÷ðýýþóþ òøôð óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýþù ÃÂþÃÂøðûÃÂýþù ÿþüþÃÂø ÃÂòÃÂ÷ðýþ àþÿÃÂõôõûõýýÃÂüø ÿÃÂõøüÃÂÃÂõÃÂÃÂòðüø ø ýõôþÃÂÃÂðÃÂúðüø. ÃÂþÃÂÃÂþøýÃÂÃÂòðüø þÃÂþÃÂüûõýøàýð üþûþÃÂýÃÂàúÃÂÃÂýàò ÃÂþÃÂúòõ ÃÂòûÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ:

 • þñõÃÂÿõÃÂõýøõ ñõ÷þÿðÃÂýþÃÂÃÂø ø ÃÂÃÂõÃÂøûÃÂýþÃÂÃÂø, àúþýÃÂÃÂþûõü úðÃÂõÃÂÃÂòð ÿÃÂþôÃÂúÃÂøø ø ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøàÃÂÃÂÃÂðýþòûõýýÃÂü ÃÂÃÂõñþòðýøÃÂü;
 • ÿÃÂõôþÃÂÃÂðòûõýøõ üþûþÃÂýÃÂàÿÃÂþôÃÂúÃÂþò ø÷òõÃÂÃÂýÃÂàñÃÂõýôþò, ñþûÃÂÃÂøýÃÂÃÂòþ ø÷ ÃÂÃÂøàÃÂþòðÃÂþò þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòÃÂõàò ÃÂòþñþôýþù ÿÃÂþôðöõ;
 • ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøõ ÿÃÂþôÃÂúÃÂøø ÃÂÃÂÃÂðýþòûõýýþüàÃÂÃÂþúàóþôýþÃÂÃÂø;
 • ýðûøÃÂøõ ñþûÃÂÃÂþóþ úþûøÃÂõÃÂÃÂòð ÃÂð÷ôðÃÂþÃÂýÃÂàÿÃÂýúÃÂþò, àòþ÷üþöýþÃÂÃÂÃÂàþñÃÂðÃÂõýøàò üþûþÃÂýÃÂàúÃÂÃÂýàò ÃÂþÃÂúòõ, ÃÂðÃÂÿþûþöõýýÃÂàýõÿþôðûõúàþàôþüð.

ÃÂõôþÃÂÃÂðÃÂúø ÿþûÃÂÃÂõýøàÿÃÂþôÃÂúÃÂþò àüþûþÃÂýþù úÃÂÃÂýø ò ÃÂþÃÂúòõ ò 2020 óþôÃÂ, ÃÂòÃÂ÷ðýàÃÂþ ÃÂûõôÃÂÃÂÃÂøüø þñÃÂÃÂþÃÂÃÂõûÃÂÃÂÃÂòðüø:

 • ýõþñÃÂþôøüþÃÂÃÂÃÂàÃÂõóÃÂûÃÂÃÂýþóþ ÿþûÃÂÃÂõýøàýþòÃÂàÃÂõÃÂõÿÃÂþò ò ÃÂòÃÂ÷ø àþóÃÂðýøÃÂõýýþÃÂÃÂÃÂàøàÃÂÃÂþúð ôõùÃÂÃÂòøÃÂ;
 • ÃÂÃÂõñþòðýøÃÂüø ÿþ ýðûøÃÂøàüþÃÂúþòÃÂúþù ÃÂõóøÃÂÃÂÃÂðÃÂøø.

Необходимые документы

В 2020 году женщинам, вынашивающим малыша, для оформления на молочную кухню в Москве, необходимо составить заявление по установленному образцу на имя руководителя учреждения системы здравоохранения, по месту расположения соответствующего раздаточного пункта.

В соответствии с п. 3 Приказа московского Департамента Здравоохранения №  от 06.04.2016г., поданное заявление должно сопровождаться следующими официальными бумагами:

 • гражданским паспортом с регистрационной отметкой о наличии московской прописки;
 • регистрационным свидетельством малыша;
 • постановлением местного муниципалитета о регистрации ребенка в Москве;
 • свидетельством о рождении крохи;
 • полисом ОМС и свидетельством СНИЛС ребенка;
 • документальным подтверждением личности для представителя малыша (если обращается опекун).

На основании предоставленной документации, руководителем медицинского учреждения вносятся записи в Регистр, о постановке на учет получателей, обратившихся за оформлением на молочную кухню в Москве в 2020 году за приобретением продуктовых наборов.

Изменения на молочной кухне с 1 января 2020 года

С начала января 2020 года, с вводом в действие закона Московской области № 223/2019-ОЗ, отменена выдача продуктовых молочных наборов указанным категориям граждан. Взамен предусмотрены ежемесячные денежные выплаты, составляющие:

 • для женщин, вынашивающих ребенка – 400 руб.;
 • для кормящих матерей – 1 000 руб.;
 • для детей не старше года – 1 000 руб.;
 • для детей возрастной категории от года до трех – 600 руб.

В остальном изменений порядка предоставления продуктов с молочной кухни в Москве в 2020 году, не предполагается.

Функционирование молочных кухонь продолжается, с существенным расширением ассортимента продукции в 2020 году.

Молочная кухня для Беременных и Кормящих мам: Москва

Вот интересно, а у меня другая ситуация. Я сама москвичка, прописка московская. Живу однако в Подмосковье (г. Видное) у мужа. Поскольку имею временную регистрацию по месту фактического проживания, то доп питание мне в ЖК местной выписали. Сегодня в первый раз ходила получать и оказалось, что это доп питание представляет из себя 2 литровых пакета молока в месяц (. ). Ради сей щедрости мне пришлось мотаться и брать справку в своей консультации по месту прописки, что я у них на учете не стою и молоко не получаю. А сестра у меня, будучи прикрепленной к консультации в Москве по месту прописки, получает 9л молока, и 12 пакетиков сока

Внимание вопрос — у нас люди в Подмосковье меньше хотят есть, чем в Москве

После родов, как только мы оформили ребёнку свидетельство о рождении, сделали регистрацию по месту жительства, заказали СНИЛС, получили временных страховой полис и завели мед. карту в детской поликлинике, педиатр стала выписывать мне молочную кухню на меня, т. к. Я кормлю грудью без до поя и без до корма!

Нормативная база

Необходимость предоставления государственной поддержки, в качестве бесплатных продуктов с молочной кухни в Москве, регламентируется следующими законодательными актами:

 • Федеральным законом №  от 21.11.2011г., определяющим вопросы охраны здоровья российских граждан;
 • Приказом московского Департамента Здравоохранения №  от 06.04.2016г.;
 • Приказом указанной выше инстанции № от 16.08.2018г., устанавливающим регламент оказания данной услуги.

В каждом из субъектов РФ порядок предоставления указанного вида помощи определяется постановлениями, принятыми местными органами власти и определяющими нюансы бесплатной выдачи продуктов в регионе.

Время и правила выдачи детских продуктов в молочных кухнях Москвы

Приказ содержит конкретное время выдачи льготных продуктов. Так, режим работы для раздаточных пунктов установлен с 06:30 до 12:00 ежедневно. На данный момент в различных районах столицах отпуск продуктов в рамках проекта постоянно осуществляют до 6 молочно-раздаточных пунктов при каждой детской поликлинике.

Внимание! Для решения вопросов по обеспечению льготных категорий продуктами из молочной кухни, жителям Москвы следует обращаться по номерам «Горячей линии», которые работают при каждой детской поликлинике.

Выдача товаров осуществляется на основе соответствующих рецептов врачей. Для оформления такого рецепта к врачу на прием следует прийти с ребенком, в случае если в качестве получателя выступает ребенок.

Оформление рецептов для беременных и детей до 1 года производится в течение месяца с момента подачи заявления, кормящим женщинам и детям до 3 лет в срок до 3 месяцев, остальным социальным категориям до полугода.

«Врачи не любят говорить об этом»

Мертворождение – не такой уж редкий случай. ВОЗ дает статистику: до 3,2 миллионов ежегодно по миру. По России статистика не очевидна, поскольку у нас младенческой смертностью считаются все случаи гибели ребенка в возрасте до года. Однако есть данные за 2010 год, когда было зарегистрировано более 8000 эпизодов внутриутробной гибели ребенка на сроках от 20 недель беременности.

Когда я искала врача, готового прокомментировать эту тему, то натыкалась на отказы или молчание. «Для чего вам копаться в медицинских подробностях? Женщинам не нужно знать, как проходят роды мертвого ребенка», — сказала мне опытная акушер-гинеколог, сотрудница одной из частных клиник Москвы.

«Говорить на эту тему никто не любит. И роды такие принимать никто не любит тоже. Это тема закрытая», — анонимное признание заместителя главного врача одного из крупных столичных роддомов.

Совсем уж шепотом и с просьбой «только не для печати!» врачи говорили: все дело в статистике. Никому не хочется, чтобы в роддоме росли показатели детской смертности – они портят репутацию и могут стоить больнице сокращения финансирования, а главному врачу – рабочего места.

«В нашем обществе остается отношение к беременной женщине как к некому сосуду, который должен выдать содержимое. И если «продукт» оказывается недолжного качества, на нее смотрят как на зачумленную. Есть заказ на здоровых, розовых, успешных детей. Все остальное должно быть забыто», – считает врач Центра традиционного акушерства и семейной медицины Вероника Назарова.

Кому положена молочная кухня в Москве в 2020 году?

В соответствии с п..1 положения, регламентирующего порядок выдачи бесплатных продуктов питания и утвержденного Приказом московского Департамента здравоохранения № от 06.04.2016г., обеспечение продовольственными наборами с молочной кухни в 2020 году, предусмотрено в отношении следующих категорий граждан:

 • детей не старше трехлетнего возраста;
 • кормящих матерей;
 • детей из многодетных семей в пределах возраста семи лет;
 • детей с группой инвалидности;
 • женщин, вынашивающих ребенка;
 • детей возрастной категории до пятнадцати лет, страдающих от заболевания, включенного в приложение № 3 указанного выше положения.

Кем будут поставляться продукты для молочной кухни в 2016 году

Среди претендентов на осуществление поставок продуктов для молочной кухни ежегодно проводится конкурс, обязательными условиями которого наличие сертификатов на детские продукты соответствующих всем требованиям Таможенного союза.

По результатам проведенного конкурса поставщиками на 2016 год были выбраны:

 • ООО «Агат» (продукты прикорма, соки);
 • ОАО «Вимм-Билль-Данн» (молоко и кефир);
 • АО «Новомилк» (молоко и творог).

Следовательно творог, поставляемый АО «Новомилк», будет «Крепыш», а кефир, поставляемый ОАО «Вимм-Билль-Данн», будет «Агуша-1» и «Агуша-2». Данные поставщики являются производителями, поэтому определить вид поставляемых детских продуктов не составило труда.

ООО «Агат» не является производителем, а осуществляет лишь оптовую торговлю. Определить какие конкретно консервы, а также соки поставляться будут невозможно. Известен лишь ассортимент видов консервов и соков:

 • пюре с телятиной, свининой, курятиной, индейкой (мясорастительные с курятиной и говядиной);
 • пюре из таких овощей, как цветная капуста, тыква, капуста брокколи, морковь и кабачок;
 • пюре из следующих фруктов: яблоко, абрикос, груша, а также ягодно-фруктовые с добавлением смородины или черники.

Что и кому положено в Москве в 2016 году

Некоторые полагают, что услугами молочных кухонь могут пользоваться лишь родители, имеющие грудных детей, при этом обеспечение осуществляется только детскими продуктами. Получать питание в молочных кухнях могут такие категории жителей г. Москвы, как:

 1. Беременные.
 2. Кормящие мамы в первые полгода (при полном ГВ).
 3. Дети, а именно:
 • инвалиды;
 • от 0 до 3-х лет (ранее было до 2-х лет);
 • до 7-ми лет при проживании в многодетной семье;
 • до 15-ти лет при наличии заболевания в хронической форме (например, гемобластозы).

Приказ № 906 от 29.10.2015 г. предусматривает (в зависимости от категории) определенный набор продуктов, которые для удобства можно представить в виде таблицы:

 Кому выдается Что выдается  Объем в месяц (г/чел.)
Беременные Молоко 9000
Беременные Молоко 9000
Сок, обогащенный витаминами (не менее 2-х видов) 3960
Кормящие мамы Молоко 12000
Сок, обогащенный витаминами (не менее 2-х видов) 4290
Дети до 2 мес. Молочная смесь (сухая) 700
Молочная смесь (жидкая) 4800
Дети от 3 до 4 мес. (дополнительно к товарам для детей до 2 месяцев) Сок из фруктов 1200
Пюре из фруктов 1200
Дети 5 мес. Молочная смесь (сухая) 700
Молочная смесь (жидкая) 4800
Сок из фруктов (не менее 3-х видов) 1000
Пюре из овощей (не менее 5-х видов) 1920
Каша (не менее 2-х видов) 400
Пюре из фруктов (не менее 2-х видов) 1000
Дети 6 мес. Молочная смесь (сухая) 350
Молочная смесь (жидкая) 2400
Каша, сухая (не менее 2-х видов) 400
Сок из фруктов (не менее 4-х видов) 1200
Пюре из овощей (не менее 5-ти видов) 1920
Пюре из фруктов (не менее 3-х видов) 1000
Дети 7-8 мес. Молочная смесь (сухая) 350
Молочная смесь (жидкая) 2400
Творог 600
Сок из фруктов (не менее 5-ти видов) 1400
Каша (не менее 2-х видов) 400
Пюре из овощей (не менее 5-ти видов) 1920
Пюре из фруктов (не менее 5-ти видов) 1000
Консервы мясорастительного происхождения (не менее 2-х видов) 1300
Пюре из мяса (не менее 3-х видов) 560
Дети 9-12 мес. Молочная смесь (сухая) 350
Молочная смесь (жидкая) 2400
Творог 600
Кефир 600
Сок из фруктов (не менее 5 видов) 1400
Каша (не менее 2 видов) 400
Пюре из овощей (не менее 5 видов) 1920
Пюре из фруктов (не менее 5 видов) 1000
Консервы мясорастительного происхождения (не менее 2 видов) 1300
Пюре из мяса (не менее 3 видов) 560
Дети 1-2 года Молоко специализированное детское 2400
Кефир 2000
Творог 600
Пюре из фруктов (не менее 6 видов) 2200
Сок из фруктов (не менее 5 видов) 2600
Дети 2-3 года Молоко специализированное детское 2000
Кефир 2000
Творог 600
Пюре из фруктов (не менее 6 видов) 1200
Сок из фруктов (не менее 5 видов) 2600
Дети-инвалиды, а также дети от 3 до 7 лет (до 15 лет с хроническими заболеваниями) Молоко 18000

Данные на апрель 2016г.
Из приведенной выше таблицы видно, что ассортимент продуктов достаточно большой и включает как молочные смеси для совсем маленьких детей, так и пюре, кефир, творог для деток постарше. Помимо этого законодатель предусмотрел при поставке продуктов наличие разнообразных видов соков и пюре, которые поставщик определяет самостоятельно.

Порядок оформления молочной кухни: требования и документы

В зависимости от категории, к которой относится претендент на получение продуктов, определен порядок оформления и пакет документов для участия в программе молочной кухни.

Получатель продуктов должен написать лично заявление. Беременные и кормящие мамы пишут заявление лично и выступают самостоятельно в качестве получателей. В случае если получателями продуктов молочной кухни по закону являются дети независимо от их возраста, то заявление пишет один из родителей или иных законных представителей (опекуны или усыновители).

Указанное заявление следует направлять в адрес руководителя медицинского учреждения, на основании которого впоследствии заявитель включается в списки лиц для выдачи продуктов на бесплатной основе. Организация, в которую подается заявление, определяется в зависимости от категории получателей, а именно:

 • беременным следует направлять заявление в женскую консультацию;
 • родителям детей и кормящим мамам подавать заявление следует в медицинское учреждение, в котором наблюдается ребенок (как правило, поликлиника по месту регистрации).

Дополнительно к заявлению прилагаются документы, которые являются подтверждением возникшего права на получение продуктов из молочной кухни. Среди таких документов можно выделить:

 • при подаче заявления беременной необходимо приложить справку о постановке на учет;
 • при подаче заявления на детей-инвалидов – документ, удостоверяющий присвоение инвалидности;
 • при подаче заявления для детей не старше 3-х лет – основанием выступает свидетельство о рождении;
 • дети из многодетных семей получают продукты на основе документов, признающих семью многодетной;
 • для детей с хроническими заболеваниями следует предоставить справку из лечебного учреждения, которая подтверждает постановку данного диагноза.

Помимо этого обязательными являются документы, позволяющие установить, что потенциальный получатель продуктов молочной кухни имеет постоянную регистрацию в г. Москве, поскольку рассматриваемая программа действует только в отношении жителей столицы.

Молочная кухня для кормящих матерей москва 2020 что положено

Например, ребенок, которому исполнилось полгода, имеет право один раз в 30 дней получить сухую смесь — 350 г и сок, сделанный из фруктов — чуть больше 1 литра. Положено ему и пюре из фруктов — целый килограмм. Обязательно выдаётся каша один раз в неделю, в сухом или жидком виде, но не более 400 г за один раз.

 • малыши от года до трёх лет;
 • инвалиды (возрастом до 15 лет);
 • малыши, находящиеся на искусственном кормлении либо на смешанном кормлении, в возрасте до 12 месяцев;
 • малыши в возрасте до 7 лет из многодетных семей;
 • беременные;
 • мамы, кормящие ребенка грудью, но только до момента, пока малышу не исполнится 6 месяцев.

Молочная кухня: казнят или помилуют в 2020

 1. Паспорт плюс копии страниц с фотографией и с пропиской;
 2. Справка от врача*;
 3. Свидетельство о рождении малыша (копия);
 4. Медицинские страховые полисы на маму и малыша (копии);
 5. При назначении денежной субсидии информация о том, куда перечислять деньги;
 6. Справки о доходах всех членов семьи за последние 3 календарных месяца до обращения.

Еще существует молочная кухня? Что кому положено? До каких лет молочная кухня обеспечивает бесплатным питанием? Как получить молочную кухню беременной? Эти и подобные вопросы волнуют будущих и состоявшихся родителей. Давайте вместе постараемся на них ответить.

Молочная кухня: что положено (Москва, 2020)

Для детей состав выдаваемой молочной продукции определяется исключительно в зависимости от возраста ребенка.

Бывает так, что после родов молодая мамочка по тем или иным причинам, не может кормить ребенка грудью, либо малышу не хватает грудного молока из-за недостаточной лактации матери.

В таких случаях молочная кухня просто необходима для поддержания молодых семей потому, что из-за сложившейся кризисной ситуации в стране не каждая семя может обеспечить полноценное и натуральное питание для своего ребенка.

В обществе существует большое количество мер социальной поддержки населения, но далеко не все люди достаточно осведомлены в этих вопросах. Одной из таких программ по поддержке является молочная кухня, но пользоваться ей могут далеко не все. Для начала, необходимо разобраться, что такое молочная кухня, и какие же слои населения могут воспользоваться данной услугой.

Оформление молочной кухни в 2020 году

Ежегодно уполномоченные сотрудники органов местного самоуправления формируют нормы выдачи бесплатных продуктов. В 2020 году для детей нормы выдачи молочной кухни рассчитываются в зависимости от их возраста, а для матерей – исходя из того, является ли женщина беременной либо же кормит ребенка грудью.

Многие считают, что молочная кухня осталась в далеком советском прошлом, однако данная мера социальной помощи функционирует и по сегодняшний день. Правда, согласно принятому законодательству в разных регионах РФ (финансирование данной программы полностью возложено на региональные бюджеты), бесплатная выдача продуктов питания предназначена далеко не всем гражданам.

Как получить продукты на молочной кухне

 • заявление о выдаче бесплатных продуктов питания на имя руководителя детской поликлиники;
 • свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия);
 • документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
 • полис обязательного медицинского страхования ребенка;
 • Форма № 8 приказа МВД России от 31.12.2020 N 984 «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».
 • дети в возрасте до трех лет при условии, что они находятся на смешанном или искусственном вскармливании;
 • дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста;
 • дети-инвалиды;
 • дети в возрасте до 15 лет, имеющие некоторые
 • хронический гломерулонефрит;
 • злокачественные новообразования;
 • гемобластозы.

«>хронические заболевания .

Кормящим мамам молочная кухня

Посему несложно сделать вывод: молочная кухня в нынешние часы рассматривается как нерациональный способ социальной помощи, и нерациональный расход государственных средств. А раз положено проверить и закрыть, в 2020-ом будет видно, какая работа чиновников будет проведена, чем она закончится, и чем обратится для тех, кому на данное время нужна помощь.

Кормящие женщины оформляют документы у специалиста, который наблюдает за развитием ребенка. В таком случае заявление следует оформить на имя ребенка. Если производится переход с грудного вскармливания на искусственное, то направлять дополнительные заявки не требуется.

Все, что нужно знать о молочной кухне в Москве и Московской области

Кроме того, предполагается продолжить сотрудничество с брендом Фруто Няня, под которым выпускаются пюре и соки. Указанная продукция имеет высокое качество и реализуется по низкой цене. Именно поэтому власти Москвы приняли решение подписать долгосрочный контракт с поставщиком.

Для получения продуктов малышу следует встать на учет по прописке в лечебное учреждение. Для выдачи молока нужно быть либо прописанным в Москве либо МО, либо быть прикрепленным к московской поликлинике. В двух местах быть прикрепленным к лечебному учреждению нельзя. Без соблюдения представленных нюансов рассчитывать на предоставление помощи не стоит.

Завершение выплат по молочной кухне

Выплаты прекращаются, как только малыш, согласно закону, выйдет из возраста, обозначенного в законодательном акте. Если семейство малоимущее, то до того времени пока на члена семьи (за 3 мес.) средний доход не превысит определенную минимальный размер оплаты труда (в каждом регионе он свой). Также выплаты прекращаются при следующих обстоятельствах:

 • Если родителей лишили род. прав;
 • Ребенка отдали в детдом;
 • Старший ребенок (из многодетной семьи) достиг совершеннолетия;
 • Роды;
 • Завершение кормления грудью.

Выплаты или молочная кухня от государства: что ему выгодно?

Государство закрепило за детьми право на получение молочки в определенном количестве, но не все родители используют это право, может не хотят, может просто не знают о нем. Из-за этого государство несет убытки, так как закупка товара происходит, но ее не успевают раздать. От молочных товаров отказываются в основном из-за того, что МК далеко расположена. Поэтому государство хочет пойти навстречу женщинам и заменить молочку на компенсацию. Власти отмечают, что некоторые регионы уже перешли на компенсирование деньгами молочных продуктов, а кое-где кухни даже не открывали. Правда, стоит отметить, что брать продуктами выгоднее, потому что они дороже по себестоимости, чем сумма выплат.

Что дают на молочной кухне?

 • Молоко;
 • Мол. смесь жидкую/сухую;
 • Творожок;
 • Каши сухие;
 • Сок фруктовый/овощной;
 • Кефир;
 • Пюрешки овощные/мясные/фруктовые.

Продукция, выдачей которой занимаются на МК зависит от возрастав малыша. Во всех регионах свой перечень, он ежегодно меняется. До 6-ти месяцев выдают молочные и кисломолочные смеси, соотношение их меняется с возрастом малыша. Когда малыш еще маленький выписывают молочные смеси, они и преобладают, в более позднем возрасте – кисломолочные. После 6-ти мес. добавляют пюрешки и все остальное. Ниже приведена таблица норм и продукции на примере Москвы. В таблице ниже представлены нормы МК в Москве.

Возраст детей Что выдают Нормы в месяц Вес упаковки (гр.) Режим выдачи
0-2 мес. Мол. Смесь.

Сухая мол. смесь

4800

700

200

500

1 нед.

1 мес.

3-4 мес.

1 графа+ сок и пюрешка (из фруктов) по 1 л/мес.

5 мес.

Аналогично 2 графе + сухая каша (400 г) 1 раз/мес. + 1920 г пюре (из овощей) в мес.

6 мес. Сухая смесь (молочная)

Жидкая смесь

Пюре (фруктовое)

Овощное

Сок (фрукт.)

Каша сухая

350

2400

1000

1920

1200

400

Все, кроме 2 выдают 1 мес.
7-8 мес. Ко всему добавляют:

Творожок.

Пюрешка (мясная).

Мясо-растпюрешка.

600

560

300

Кроме жидкой смеси и творога все 1 р/мес.
9-15 мес. + кефир 2000 Кефир/ творог/жидкая смесь дают – 1 р/нед, а остальное – 1 р/месяц
1-2 года Кефир.

Молоко.

Творог.

Сок.

Пюре.

2000

2400

600

2000

800

200

200

50

200

100

1 нед.

1 мес.

1 нед.

1 мес.

1 мес.

2-3 года

К предыдущей графе на 400 г меньше положено молока, но количество сока увеличивается

До 7 л. Молоко 1800 1000 1 мес.
До 15 л. Аналогично то, что в 7-ми летнем возрасте
Детки-инвалиды Аналогично то, что в 7-ми летнем возрасте
Беременным Сок.

Молоко.

2640

6000

330

1000

1 мес.

1 мес.

Кормящим

Молоко.

Сок.

8000

3300

1000

330

1 мес.

1 мес.

Можно ли получать продукты с молочной кухни в Москве в 2020 году?

Понятие «молочной кухни» в российском законодательстве отсутствует. Но положениями Федерального закона № , принятого в ноябре 2011 года и определяющего вопросы охраны здоровья граждан РФ, предусмотрено оказание мер поддержки в виде организации полноценного питания женщин, вынашивающих или вскармливающих ребенка.

Указанная помощь предоставляется по подтверждающему заключению врача, согласно нормам, установленным региональными законодательными актами. Поэтому выдача продуктов c молочной кухни в Москве в 2020 году возможна, при наличии у получателя соответствующих оснований.

Какого числа нужно получать бесплатные продукты?

ГðÃÂøú òÃÂôðÃÂø ÿÃÂþôÃÂúÃÂþòÃÂàýðñþÃÂþò àüþûþÃÂýþù úÃÂÃÂýø ò ÃÂþÃÂúòõ ò 2020 óþôÃÂ, ÃÂÃÂÃÂðýðòûøòðÃÂàÃÂþÃÂÃÂÃÂôýøúø ÃÂð÷ôðÃÂþÃÂýþóþ ÿÃÂýúÃÂð, ò úþÃÂþÃÂÃÂù þñÃÂðÃÂøûÃÂàûÃÂóþÃÂýøú. ÃÂûàúðöôþóþ ÷ðÃÂòøÃÂõûàþÿÃÂõôõûÃÂõÃÂÃÂàøýôøòøôÃÂðûÃÂýþõ òÃÂõüàø ôõýàÿþûÃÂÃÂõýøÃÂ.

Какие справки нужны, для оформления молочной кухни в Москве в 2020 году?

Получателям, отнесенным к льготной категории граждан по наличию инвалидности, или заболевания в хронической форме, дополнительно для оформления и получения продуктов с молочной кухни в Москве в 2020 году, необходимо приложить соответствующее подтверждение оснований, указывающих на присутствие предусмотренного статуса, в оригинале.

Законное право на предоставление данных мер государственной поддержки может подтверждаться:

 • удостоверением о принадлежности к многодетной семье;
 • справкой медицинской экспертизы;
 • заключением врача о наличии соответствующей хронической болезни.

Точный состав справок при оформлении, зависит от принадлежности льготника к определенной категории, подпадающей под условия предоставления продуктов с молочной кухни в Москве в 2020 году.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации